donderdag 29 november 2018

ROOMPOT-CHARLES CYCLING TEAM VOORGESTELD AAN DE PERS

Donderdagmiddag is Roompot-Charles Cycling Team voorgesteld aan de pers. De aanwezige media kregen in primeur het nieuwe tenue voor 2019 te zien en werd de gelegenheid geboden om tijdens een informele lunch kennis te maken met het management, de staf en de achttien renners van de Nederlands-Belgische formatie.

Eind september werd Roompot-Charles Cycling Team aangekondigd als ProContinentaal wielerteam voor 2019, een ambitieus en professioneel wielerteam met Nederlandse en Belgische inbreng, gesteund door de naamgevende partners Roompot Vakanties en Charles Charcuterie & Salades. Nu donderdag 29 november werd het project nader toegelicht voor de verzamelde sportpers tijdens een informele lunch samengesteld met Charles-producten in Roompot vakantiepark Noordzee Résidence De Banjaard. De journalisten konden er uitgebreid spreken met de volledige selectie voor 2019, inclusief de nieuwkomers.

De perspresentatie maakt deel uit van een driedaagse bijeenkomst van Roompot-Charles Cycling Team in Roompot Beach Resort in Kamperland. Op het programma onder andere een bowlingsessie, een uitgebreid fotomoment en enkele collectieve trainingsritjes. Het doel van de driedaagse is kennis maken met het team en met de renners onderling, alvorens in januari richting Spaanse zon te trekken voor een langere trainingsstage.

Tijdens de perspresentatie werd in primeur het nieuwe wegtenue voor het komende seizoen getoond aan de pers, een moderne outfit van 36 Cycling in zwart en oranje met daarop in het wit de logo’s van onze shirtsponsors, Roompot Vakanties, Charles, Fietsenwinkel.nl, CSU, Maxxis, ZLM, 36 Cycling, Luxauto, Sandee Hoveniers, Weststrate en Woestijne42.

 

“ÉÉN GROTE FAMILIE VORMEN MET DE WIELERGEMEENSCHAP”

“We zijn een jonge organisatie met een groep zeer enthousiaste en gemotiveerde renners en medewerkers”, vertelt Michael Zijlaard, die samen met Nick Nuyens de dagelijkse leiding van het team in handen zal nemen. “We willen ons op een positieve manier tonen aan de wereld: open, oprecht, no-nonsense! We zetten ons in om de lat steeds hoger te leggen. We willen een progressieve speler zijn in de wielerwereld en steeds onze grenzen verleggen. Sportief, maar ook in het uitbouwen van een sterke identiteit. Een teamidentiteit die fanbeleving centraal plaatst.”

“We willen dicht bij de wielerfan staan, bijvoorbeeld door proactief de dialoog aan te gaan, door allerlei events en activiteiten te organiseren en door kwalitatief te communiceren met de wielergemeenschap. We willen de beleving van fans rond ons team voeden op dagelijkse basis. Bij ons is het te doen om de koers samen op een leuke manier te beleven. Samen vormen we één grote familie, verbonden door de fiets”, aldus Michael Zijlaard.

Nick Nuyens: “Wat het team ook uniek maakt is de combinatie veld en weg. We zijn Roompot-Charles Cycling Team op de weg, maar veldritteam ‘Charles’ is gehuisvest onder hetzelfde dak. De kracht van dit project ligt ook in de samenvoeging van de beste elementen van beide teams, een logische samenvoeging met erg veel raakvlakken. Roompot-Charles Cycling Team is met andere woorden een team waar professionaliteit en ambitie hand in hand gaan met openheid, authenticiteit en plezier.”

 

FACTOR, CERAMIC SPEED, BLACK INC EN SRM

Roompot-Charles Cycling Team is erg opgetogen de komst van Factor, Ceramic Speed, Black INC en SRM aan te kondigen als technische partners voor het seizoen 2019. In tegenstelling tot bij traditionele sponsorsamenwerkingen, zal Roompot-Charles Cycling Team dagelijks samenwerken met de ingenieurs van deze partners om een zo hoog mogelijk rendement uit het koersmateriaal te kunnen halen. Bovendien zullen de renners van Roompot-Charles Cycling Team actief betrokken worden in hun productontwikkeling, bijvoorbeeld bij het testen van materiaal van Factor en de overige technische partners. Zo zien zij zich verzekerd van feedback van wielerprofs van het hoogste niveau en kunnen wij hen helpen de performantie van hun verschillende producten te verbeteren.

 

POSITIEF KOERSEN & EUROPE TOUR

“Sportief willen we voor een stuk verder bouwen op de fundamenten die al werden neergezet bij beide voorlopers: opvallend, aanvallend en attractief koersen, onze teamkleuren laten zien en onze partners op een positieve wijze vertegenwoordigen in de wedstrijd. Kortom: steeds een positieve koershouding naleven”, licht Michael Boogerd toe, een van de drie ploegleiders bij Roompot-Charles Cycling Team.

“We willen onze renners zo goed mogelijk begeleiden in hun carrière en helpen hun wielerdromen te realiseren. Als we hen kunnen laten doorstromen naar een hoger niveau dan mogen we daar dan ook terecht trots op zijn. Persoonlijke ontwikkeling en groei als groep staan centraal”, vult ploegleider Erik Breukink aan.

Daarnaast is de Europe Tour een belangrijke sportieve ambitie en willen we ook mooie resultaten boeken, bijvoorbeeld in kleinere rondes of (semi)klassiekers. Als Pro Continentaal team is het onze ambitie om aan te haken bij de kleinere WorldTour-teams. Door de hervormingen bij de UCI worden resultaten belangrijker. De World Ranking wordt op basis van de resultaten van 2019 opgemaakt in functie van seizoen 2020. “Een extra uitdaging dus voor ons team, waarvoor we zo veel mogelijk punten willen scoren doorheen het seizoen. Bovenaan meedoen in de Europe Tour is een must”, aldus Jean-Paul van Poppel, eveneens ploegleider volgend seizoen.

 

ROOMPOT WENSWEKEN

Het allereerste wielershirt van het Roompot-Charles Cycling Team werd donderdag geschonken aan twee deelnemers van de Roompot Wensweken, Peter van den Hoven en Jos Staal van Cycling 4 d’Huzes. Na een eerdere actie in 2017 zal Cycling 4 d’HuZes in 2019 opnieuw deelnemen aan de Alpe d’HuZes. Met verschillende activiteiten, waaronder een spinningmarathon en wijnactie, proberen zij zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar diverse soorten kanker. Het aanbieden van het eerste, gesigneerde tenue van het Roompot-Charles Cycling Team dient als zetje in de rug op weg naar de top!

Meer informatie over de Roompot Wensweken: https://www.roompot.nl/wensweken/

 

Foto: Kramon

ROOMPOT-CHARLES CYCLING INTRODUCED TO THE PRESS

Roompot-Charles Cyling Team was introduced to the press in Kamperland, Zeeland (the Netherlands) this Thursday afternoon. The present journalists were shown the new jersey for 2019 and given the opportunity to meet the management, staff and riders of the Dutch-Belgian organization during an informal lunch.

Two months ago, Roompot-Charles Cycling Team was announced as a Pro-Continental cycling team for 2019, an ambitious and professional team with a Dutch and Belgian background supported by naming partners Roompot Vakanties and Charles. Today, November 29, the sports press was given further information about the project during a lunch with Charles products in Roompot holiday park Noordzee Résidence De Banjaard. Journalists were given the opportunity to get to know all the staff and riders, including the newcomers.

The press presentation was part of a three-day meeting and team building of Roompot-Charles Cycling Team at the Roompot Beach Resort in Kamperland, which includes i.a. a bowling session, a photo shoot and some collective training rides. The goal of the three-day event is to give the riders and staff the chance to get to know eachother in the build-up to the upcoming season and the team’s training camp in Spain in January 2019.

During the press presentation, the new race outfit for 2019 was revealed, a modern cycling jersey by 36 Cycling in black and orange with in white the logos of our jersey partners: Roompot Vakanties, Charles, Fietsenwinkel.nl, CSU, Maxxis, ZLM, 36 Cycling, Luxauto, Sandee Hoveniers, Weststrate and Woestijne42.

 

“ONE BIG FAMILY WITH THE CYCLING COMMUNITY”

 “We are a young organization with a group of very enthusiastic and motivated riders and employees”, says Michael Zijlaard, who will be in charge of the day-to-day management of the team together with Nick Nuyens. “We want to show ourselves to the world in a positive way: open, sincere, no-nonsense! We are committed to continuously raising the bar. We want to be a progressive player in the cycling world and keep pushing our boundaries. On the road, but also in the development of our identity, a team identity that puts fan experience at the very centre of it all.”

“We want to stay close to cycling fans, for example by proactively entering into a dialogue with them, by organizing all kinds of events and activities and by communicating openly with the cycling community. We want to feed the fans’ experience around our team on a daily basis. We want to give cycling enthusiasts the chance to experience cycling and races in a fun way. Together we are one big family, connected through our love for cycling”, says Michael Zijlaard.

Nick Nuyens: “What makes the team unique is the combination of cyclo-cross and road cycling. We are Roompot-Charles Cycling Team on the road, but we live under the same roof as our cyclo-cross team ‘Charles’. The strength of this project also lies in the combination of the best elements of both teams, a logical combination with a lot of common ground. Roompot-Charles Cycling Team is in other words a team where professionalism and ambition go hand in hand with openness, authenticity and fun.”

 

FACTOR, CERAMIC SPEED, BLACK INC AND SRM

Roompot-Charles Cycling Team is very excited to announce the arrival of Factor, Black Inc., Ceramic Speed, and SRM as technical partners for the upcoming 2019 racing season. Unlike traditional sponsorships, Roompot-Charles Cycling Team will be working with our technical partners’ engineers every day, playing a key role in extracting the maximum possible performance out of our racing equipment. Furthermore, our riders will be actively involved in product development testing for Factor Bikes and our technical partners, with the goal of leveraging feedback from top-tier professionals to help fine-tune performance characteristics across all product types and categories.

 

POSITIVE APPROACH & EUROPE TOUR

“In sporting terms, we want to continue to build on the foundations laid down by both our forerunners: we want to show our colours in every race, we want to pursue an attacking and attractive race strategy and represent our team partners in a positive way. In short: we want to stick to a positive race attitude”, says Michael Boogerd, one of the three sport directors of Roompot-Charles Cycling Team.

“We want to guide our riders as well as possible in their careers and help them realize their cycling goals. If we can let them move on to a higher level, we can take pride in that. Personal development and growth as a group are important, “adds sport director Erik Breukink.

In addition, the Europe Tour will be an important sporting objective. The team want to achieve good results, for example in the smaller stage races or in the (semi)classics. As a Pro Continental team, it is our ambition to come as close as possible to the smaller WorldTour teams. The reforms at the UCI make race results more important. The World Ranking for 2020 will be based on the results of the 2019 season. “That’s an extra challenge for our team, for which we’ll want to rack up as many points as possible throughout the year. It’s of vital importance to be among the top teams in the Europe Tour”, according to Jean-Paul van Poppel, who will also be sport director next season.