donderdag 04 oktober 2018

WELKOM, MAURITS LAMMERTINK EN BOY VAN POPPEL!

Boy van Poppel (30) en Maurits Lammertink (28) komen volgend seizoen uit voor Roompot – Charles Cycling Team. De twee brengen heel wat ervaring uit de WorldTour mee naar het team. Beiden zullen hun kansen mogen gaan op hun geliefkoosd terrein.

Naast van Poppel en Lammertink, werd ook Justin Timmermans (22) aangetrokken. Zo komt het aantal renners voor volgend seizoen op achttien en is de selectie rond. Algemeen manager Michael Zijlaard: “We hebben de laatste weken hard moeten werken met het team, maar we zijn trots en tevreden met wat er nu staat. We zullen beschikken over een uitgebalanceerde ploeg met veel ervaring en jongens die uit de WorldTour komen aangevuld met jong talent en mannen die opgeleid zijn bij Veranda’s Willems – Crelan en Team Roompot. We zijn klaar voor 2019.”

BOY VAN POPPEL

Boy van Poppel (° 18/01/1988) stond de afgelopen vijf seizoenen op de loonlijst van Trek – Segafredo. Waar de zoon van ploegleider Jean-Paul van Poppel de voorbije jaren voornamelijk in dienst heeft gereden van andere sprinters en kopmannen, zal hij volgend jaar meer zelf zijn eigen kans mogen gaan. “Dat is inderdaad de bedoeling”, vertelt hij. “Ik heb de afgelopen zes jaar volledig in dienst gereden van kopmannen. Af en toe kreeg ik wel de kans om zelf te sprinten, maar het is dan altijd even wennen. Die kans om daar echt aan te wennen krijg je niet altijd. Ik kijk er wel naar uit om mezelf er weer tussen te gooien.”

“IK KIJK UIT NAAR HET VOORJAAR”

“Een paar jaar geleden kon ik m’n eigen kans gaan in de ronde van Engeland en mocht ik sprinten tegen o.a. Groenewegen en Greipel. Ik reed er toch ook top vijf dus ik weet dat ik mee kan. Enkel qua overwinningen is het de laatste jaren moeilijk geweest, ook omdat ik elk jaar maar een paar kansen had voor mezelf. Zoals het er nu uitziet zal ik volgend jaar toch mee kansen krijgen. Wie weet dat het dan een keer lukt. Dat zou heel mooi zijn.”

“Ik kijk vooral uit naar het voorjaar, dat was altijd mijn specialiteit. Wie weet kan ik in Kuurne-Brussel-Kuurne of Gent-Wevelgem wel meedoen voor de prijzen. Dat lijkt me mooi! Mijn hoofddoel ligt wel bij die eendagswedstrijden. Maar ik wil me ook laten zien in etappekoersen. Met de kansen die ik zal krijgen wil ik er overal vol voor gaan om punten te pakken!”

ADVIES VAN VADER

Wat verwacht Boy van de samenwerking met zijn vader, ploegleider Jean-Paul van Poppel? “Ik heb in 2013 al met hem samen gewerkt bij Vacansoleil. We kennen elkaar natuurlijk heel goed. Dat zal dus wel goed gaan. Wie weet kan hij me nog wel tips geven. Dat heeft hij de voorbije jaren ook wel gedaan. Als ik een vraag heb, bel ik hem en staat hij altijd voor me klaar. Als je je vader nodig hebt, dan vertrouw je op zijn advies natuurlijk.”

“Ik ken vrijwel iedereen in de ploeg. Vooral de mannen van Roompot, die spreek ik tijdens de wedstrijden doorheen het seizoen. Ook Huub Duijn ken ik wel en Michael Van Staeyen die erbij komt. Het is een klein wereldje. Ik vind dat er best een sterke ploeg is neergezet de jongste weken.”

MAURITS LAMMERTINK

Maurits Lammertink (° 31/08/1990) reed twee seizoenen voor Roompot – Oranje Peloton, waarna hij naar Katusha – Alpecin trok. Lammertink houdt mooie herinneringen over aan zijn eerste verblijf bij Roompot: “Absoluut! Ik kwam erbij toen ze net opgericht waren. Het eerste jaar was meteen super. Ik heb een mooi programma kunnen rijden. En in het tweede jaar ging het voor mij alleen maar beter. We kenden een hele mooie maand augustus met winst in de Ronde van Noorwegen en de eindzege van mezelf in de Ronde van Luxemburg. Dat was erg mooi!”

In 2015 was het Lammertink die voor de eerste zege van Team Roompot zorgde, met een etappewinst in de Tour du Limousin: “Juist, dat was ik”, herinnert hij zich. “Groenewegen won ook die dag. Ik had het niet verwacht dat ik het zou zijn. Daarom, dat eerste jaar was ook echt super.”

RONDE VAN BELGIË

De Overijsselaar wil komend jaar scoren op de terreinen waar hij het best uit de voeten kan: “Ik wil gewoon weer de koersen rijden waar ik het beste in ben, zoals de Ronde van Luxemburg, Duinkerken, Noorwegen en België. Daar wil ik samen met Roompot – Charles resultaten boeken. We moeten zeker proberen WorldTour-wedstrijden blijven rijden, maar ook in die daarbuiten kunnen we sterk zijn.”

Volgens Lammertink is hij de voorbije twee jaar een sterkere renner geworden. “Ik heb met Katusha een mooi programma kunnen rijden, met meerdere grote rondes. Als renner ben ik in het algemeen sterker geworden. Ik heb veel grote wedstrijden gedaan waar ik in dienst van anderen heb gereden, zoals in de Tour de France. Daar word je als renner sterker van. Ik kijk er wel naar uit om weer wedstrijden zoals de Ronde van België te kunnen rijden.”

EEN STERK BLOK

“Ik wil sowieso weer meedoen voor overwinningen”, klinkt het ambitieus. “Ik wil weer inpikken waar ik in 2016 met Roompot ben geëindigd. Het is natuurlijk weer een nieuw project van twee teams die samen gaan. Sean De Bie ken ik en ook Huub Duijn van zijn tijd bij Roompot. Ik kijk er wel naar uit. Met Lars Boom hebben we ook een goede renner voor het voorjaar en andere wedstrijden. Ik denk dat we wel een heel sterk blok kunnen neerzetten volgend jaar.”

THREE NEW NAMES FOR ROOMPOT – CHARLES CYCLING TEAM!

Boy van Poppel (30) and Maurits Lammertink (28) will ride for Roompot – Charles Cycling Team next season. The two bring a lot of experience from the WorldTour to the team. Both will be allowed their chances on their favorite terrain.

Besides van Poppel and Lammertink, also youngster Justin Timmermans (22) was contracted. That brings the number of riders for next season to eighteen, a complete selection. General manager Michael Zijlaard: “We have had to work hard with the team during the last few weeks, but we are proud and satisfied with what we have realized. We’ll have a well-balanced team with a lot of experience and boys who come from the WorldTour, supplemented with young talent and the riders who have been trained at Veranda’s Willems – Crelan and Team Roompot. We are ready for 2019.”

BOY VAN POPPEL

Boy van Poppel (° 18/01/1988) has been on the payroll of Trek – Segafredo for the past five seasons. In recent years the son of sports director Jean-Paul van Poppel mainly had to ride as a domestique, working for the benefit of the team and the team’s sprinters. Next year, he’ll be given more opportunities in the sprint, as leader. “That is indeed the intention,” he says. “In the last six years, I worked fully for the benefit of the team. Occasionally I got the chance to sprint myself, but it always takes some getting used to. You do not always get that chance to really get used to being the sprinter. I’m looking forward to giving my all as a sprinter again.”

“I LOOK FORWARD TO THE SPRING CLASSICS”

“A few years ago I was able to take my own chance in the Tour of Britain and I sprinted against Groenewegen and Greipel, among others. I got in the top five so I know that I can get tot hat level. Only in terms of victories it has been difficult in recent years, also because I only had a few chances for myself. As it looks now, I will get many more next year. Who knows I’ll get a win. That would be very nice.”

“I especially look forward to the spring classics, those have always been my specialty. Who knows I can compete for the win in Kuurne-Brussels-Kuurne or Ghent-Wevelgem. That would be so nice! My main goal is those one day races. But I also want to show myself in stage races. With the chances that I will get, I want to go all out to get the points!”

ADVICE FROM FATHER

What does he expect from the collaboration with his father, sports director Jean-Paul van Poppel? “I already worked with him in 2013 at Vacansoleil. Of course we know each other very well. So it’ll go well. Who knows, maybe he can give me some tips. He has done that in the past. When I have a question, I call him and he’s always there for me. If you need your father, you can always rely on his advice.”

“I know almost everyone in the team. Especially the guys from Roompot, whom I speak during the races throughout the season. I also know Huub Duijn and Michael Van Staeyen who’ll join the team. It’s a small world. I think that a strong team has been put down in the last few weeks.”

MAURITS LAMMERTINK

Maurits Lammertink (° 31/08/1990) rode two seasons for Roompot – Oranje Peloton, after which he went to Katusha – Alpecin. Lammertink keeps good memories of his first stay at Roompot: “Absolutely! I joined them when the team had just been established. The first year was great! I had a nice race program. And in the second year it only got better for me. We had a very nice month of August with a win in the Tour of Norway and the victory of myself in the Tour of Luxembourg. That was very nice!”

It was Lammertink, who gave Team Roompot its first victory in 2015, with a stage win in the Tour du Limousin: “Right, that was me”, he recalls. “Groenewegen also won that day. I didn’t expect it to be me to get that first win. That’s another reason why that first year was really great for me.”

BELGIUM TOUR

The Dutchman wants to perform well next year in the races and terrains where he’s at his best: “I just want to race where I can be at my best, like the tours of Luxembourg, Dunkirk, Norway and Belgium. That’s where I want to get results with Roompot – Charles. We certainly have to keep trying to ride WorldTour races, but we can do well too in the other, smaller ones.”

According to Lammertink, he has become a stronger rider in the last two years. “I have been able to run a nice program with Katusha, with several grand tours. It made me a better and stronger rider in general. Riding the Tour de France at the service of a leader makes you a stronger rider for sure. Now, I’m looking forward to compete again in races like the Belgium Tour.”

A STRONG TEAM

“In any case, I want to be able to battle for victories”, he points out his ambitions. “I want to pick up again where I left Team Roompot in 2016. It is of course a new project, with two teams getting together. I know Sean De Bie and Huub Duijn from his time at Roompot. I’m really looking forward to it. With Lars Boom we also have a great rider for the spring classics and other races too. I think we’ll have a strong team next year.”

JUSTIN TIMMERMANS

There is also room for young talent at Roompot – Charles Cycling Team. In that respect Justin Timmermans (22) of Delta Cycling Rotterdam was contracted. The youngster hopes to develop as a rider. Read his complete reaction on our website!