dinsdag 18 september 2018

WOUT VAN AERT VERBREEKT EENZIJDIG CONTRACT MET SNIPER CYCLING

Wout van Aert heeft maandagavond 17 september 2018 eenzijdig zijn contract met Sniper Cycling verbroken. Dit ondanks het feit dat het teammanagement de voorbije week de situatie nog trachtte te deblokkeren, onder andere in de vorm van een verbeterd contractvoorstel voor 2019.

Van Aert is niet ingegaan op dat voorstel en heeft ervoor gekozen eenzijdig zijn contract te verbreken met onmiddellijke ingang. Het teammanagement betreurt die beslissing.

De kwestie wordt verder opgevolgd door onze raadslieden. Wij wensen verder geen commentaar te geven.

Wij wensen evenwel – zoals reeds herhaaldelijk aangegeven – te verduidelijken dat wij in 2019 in elk geval als ProContinentaal team actief zullen zijn.

WOUT VAN AERT UNILATERALLY TERMINATES CONTRACT WITH SNIPER CYCLING

Wout van Aert has unilaterally terminated his contract with Sniper Cycling on Monday evening September 17 2018. This decision came despite the fact that the team management tried to unblock the situation last week, e.g. by offering him an improved contract for 2019.

Van Aert did not accept this proposal and has opted to terminate his contract unilaterally with immediate effect. The team management regrets that decision.

This matter is now in the hands of our counselors. No further comment will be made in the meantime.

However, as pointed out repeatedly, we wish to clarify that we will be a ProContinental cycling team in 2019 regardless.